Spuštěný  odkaz

SMS brány

Domů
SMS brány
TV online
Časové pásma
Bannerové odkazy
Objednávky
Webový katalog
E - mail katalog
Oblíbené odkazy


Aktivní odkazy
SMS brány zdarma online

STÁT

 MPZ  SLUŽBY ODKAZY Doporučený OS ZNAKY  PŘEDVOLBY GSM  /  POZNÁMKY

CZ  Portál SMS

E N T E R

Win, And, Lin, App 300  Všechny předvolby CZ bez nutnosti vložení kódu nebo obrázku!

CZ  O2

E N T E R

Win, Lin, App 60  602, 606, 607  /  721 - 729

CZ  Vodafone

E N T E R

Win, Lin, App 160  608  /  771 - 779

CZ  -T---mobile

E N T E R

Win, Lin, App 160  603 - 605  /  731 - 739 Odeslání je funkční pouze jen pro přihlášené uživatelé T- mobilu!

SK  Portál SMS

E N T E R

Win, Lin, App 160  Odeslání je přístupné jen pro registrované uživatelé!

PL  Orange

E N T E R

Win, And, Lin, App

537

 Podle výběru

PL  Plus

E N T E R

Win, Lin, App

728

 Podle výběru

DE  Portál SMS

E N T E R

Win, And, Lin, App

160

 Podle výběru

AT  Portál SMS

E N T E R

Win, And, Lin, App

160

 Podle výběru

GB  Portál SMS

E N T E R

Win, And, Lin, App

137

 Podle výběru

FR  Orange

E N T E R

Win, And, Lin, App

537

 Odeslání je přístupné jen pro registrované uživatelé!

UA  Portál SMS

E N T E R

Win, Lin, And

140

 Podle výběru

BE  Portál SMS

E N T E R

Win, Lin, And

160

 Odeslání je přístupné jen pro registrované uživatelé!

CA  Portál SMS

E N T E R

Win, And, Lin, App

225

 Podle výběru

US  Portál SMS

E N T E R

Win, And, Lin, App

150

 Podle výběru

Agentura VL nebere na sebe žádnou právní či finanční zodpovědnost za škody vzniklé cizím zaviněním nebo špatnou funkčnost při prohlížení cizích internetových stránek

Historie

GSM (Globální Systém pro Mobilní komunikaci, původně však francouzsky „Groupe Spécial Mobile“) je nejrozšířenější standard pro mobilní telefony na světě. V současnosti jej používá více než 5 miliard účastníků ve více než 200 zemích světa. Protože někteří lidé mají více SIM karet, lze odhadovat, že mobilní telefon GSM vlastní asi polovina obyvatel planety Země.

Jméno systému GSM pochází z názvu pracovní skupiny („Groupe Spécial Mobile“), která navrhla první verze standardu. Navzdory dnešní popularitě, v roce 1982, kdy byla skupina GSM založena, se předpokládalo, že mobilní telefony bude používat jen malý zlomek obyvatel. Na začátku 80. let 20. století byly uváděny do provozu buňkové mobilní sítě první generace systémů NMT a AMPS. Telefony pro tyto sítě nebyly přenosné, ale kvůli své hmotnosti, spotřebě a rozměrům se montovaly do automobilů. Signál pokrýval pouze největší města a jejich blízké okolí. Kvůli ceně mobilních telefonů a hovorného se jednalo o luxusní službu i pro obyvatele vyspělých zemí. Nepříjemná byla i nejednotnost systémů v různých zemích a neexistence roamingových smluv mezi operátory, což omezovalo použitelnost mobilních telefonů na jednu nebo několik málo zemí.

Skupina GSM navrhla systém používající digitální technologii pro přenos hovorů i signalizace; digitální systémy mobilní telefonie se označují jako systémy 2. generace (2G). Použití digitální technologie umožňuje poskytování dalších služeb, od komunikace pomocí krátkých textových zpráv (SMS), datových přenosů, až po menší služby, které zvyšují komfort uživatelů, jako je zobrazování čísla volajícího, hlasová schránka, přesměrování hovorů a další. Digitalizace přináší zvýšení kvality zvuku, značně ztěžuje odposlech hovorů a umožňuje i jejich šifrování. Použití časového dělení umožňuje využití jednoho kmitočtu v jedné buňce více uživateli současně a zároveň značně snižuje spotřebu (telefon vysílá jenom zlomek času hovoru). Použití SIM karty umožňuje snadnou změnu mobilního telefonu.

Skupina GSM původně patřila CEPT. Technické základy systému GSM byly definovány v roce 1987. V roce 1989 převzala kontrolu ETSI a kolem roku 1990 byla první specifika GSM na světě a obsahovala přes 6000 stran textu. Obchodní operace začala Radiolinja z Finska v roce 1991. Později bylo rozhodnuto, že se zachovají iniciály GSM, ale změní se význam zkratky.

Vedle datových přenosů CSD (Circuit Switched Data), které se platí stejně jako telefonní hovory, zavádí v roce 1997 GSM standard levnější datové přenosy pomocí paketových dat pod zkratkou GPRS. Digitální technologie umožňuje i zvyšování rychlosti přenosu dat – EDGE.

V roce 1998 byl zformován Projekt Partnerství 3. Generace (3GPP). Původně měl pouze vytvořit specifikaci pro příští (třetí, 3G) generaci mobilních sítí. Avšak 3GPP převzal také údržbu a vývoj GSM specifikace. ETSI je partnerem 3GPP. V rámci tohoto projektu byla v roce 1999 publikována specifikace Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), která, přestože vychází z kódového multiplexu používaného v systému CDMA2000, je pokračování projektu GSM. Mnoho uživatelů „mobilních dat“ v síti „GSM“ si ani neuvědomuje, že ve skutečnosti používají síť UMTS.

Všudypřítomnost GSM standardu a „roamingové smlouvy“ mezi mobilními operátory dělají z mezinárodního telefonování běžnou záležitost. I přes svůj vývoj zachovává GSM zpětnou kompatibilitu s původními GSM telefony. GSM je v současnosti vyvíjeno skupinou 3GPP převážně jako otevřený standard.


Co je SMS

SMS, neboli krátká textová zpráva, je zkratkou anglických slov Short Message Service. Jedná se o službu, která je dostupná na většině digitálních mobilních telefonech. Zprávy lze přijímat a odesílat nejen na mobilních telefonech, ale také na některých pevných linkách. Odesílat SMS zprávy je možné i z internetu.


Délka SMS

Délka SMS zprávy je omezena na 160 znaků. Samozřejmě je možné psát delší zprávy, nicméně ty budou rozděleny právě po 160 znacích na více zpráv. Někteří operátoři nabízejí posílání sms zpráv zdarma, mnohdy však za cenu připojení reklamního textu a tím omezení délky textu SMS. A proč právě jen 160 znaků? Podle standardu GSM je totiž pro SMS zprávu povoleno 1 120 bitů (=140 bytů). Jako znaková sada se používá ASCII, která na kódování jednoho znaku používá 7 bitů. Pro znaky, které nejsou obsaženy ve standardu ASCII (například české znaky s diakritikou) se používá 16-bitové kódování UCS-2, v tom případě so do jedné SMS zprávy vejde pouze 70 znaků.


SMS v Čechách

Krátké textové zprávy se využívají pro zasílání informací a vzájemnou komunikaci mezi uživateli mobilních sítí GSM. Telekomunikační operátor Telefónica ( O2 ) také podporuje zasílání SMS z pevné linky na mobilní telefon. Je rovněž možné zaslat SMS na pevnou linku. V takovém případě je SMS strojovým hlasem dvakrát přečtena, pokud má uživatel klasickou pevnou linku. Na nových, bezdrátových telefonech s displayem se SMS zobrazuje klasicky tak, jak jsme zvyklí z mobilního telefonu. Česká republika patří mezi země, kde obyvatelé posílají rekordní množství SMS. Trend je u nás stále takový, že každým rokem objem poslaných SMS zpráv roste. Důvodem je především relativně nízká cena a také fakt, že 160 znaků pro běžnou komunikaci plně vyhovuje. Objem odeslaných SMS dosahuje svého maxima obvykle v čase Vánoc a na Nový Rok.


Premium SMS

SMS zprávy jsou využívány jako součást mobilního marketingu na podporu výrobků, služeb a dalších komerčních aktivit (pod jménem Premium Rate SMS, zkráceně PR SMS). Pomocí krátkých textových zpráv je možné hlasovat v soutěžích či dostávat informace a zpravodajství. Interaktivní aplikace v těchto případech umožňují komunikaci on-line. Výsledky hlasování je možné zobrazit okamžitě. Soutěžní SMS ze strany zákazníků se zasílají na klasické mobilní číslo s přijímací GSM bránou anebo na číslo společné pro všechny operátory. Toto číslo je ve tvaru 90Y YY XX, kde XX určuje cenu SMS v korunách včetně DPH a YYY jednoznačně určuje poskytovatele služby. Cena za odeslání takových SMS zpráv se dělí mezi poskytovatelem obsahu (například televizí či jiným médiem, pořadatelem soutěže), poskytovatelem propojení a mobilním operátorem. Nejvíce úspěšnou službou Premium SMS bylo hlasování do první řady soutěže Česko hledá Superstar, kdy se provoz dal přirovnat k Silvestrovskému zatížení. S přihlédnutím k faktu, že jedna odeslaná SMS stála 6 Kč, byl tento úspěch takřka šokující. Důvodem byla zřejmě nová vlna televizních reality show. Domů ] [ SMS brány ] TV online ] Časové pásma ] Bannerové odkazy ] Objednávky ] Webový katalog ] E - mail katalog ] Oblíbené odkazy ]

Copyright © 2016 Agentura VL